Sieci zewnętrzne

sieci zewnętrzne

Sieci zewnętrzne domowych instalacji hydraulicznych, to takie instalacje, które znajdują się poza naszym domem, ale są niezbędne do jego funkcjonowania.

Należą do nich:
 1. Instalacja kanalizacji zewnętrznej
 • Rury i kształtki kanalizacyjne
 • Studnie kanalizacyjne
 • Włazy kanalizacyjne
 • Zbiorniki na szambo
 • Przepompownie ścieków
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Inne

2. Instalacja wodociągowa

 • Rury i kształtki z PE80, PE100, PE-RC
 • Studnie wodomierzowe
 • Armatura wodociągowa
 • Rury studzienne
 • Pompy głębinowe

3. Instalacja gazowa

 • Rury i kształtki do gazu
 • Szafki gazowe
 • Armatura gazowa