Wniosek Moja Woda 2023 Już Można Składać

moja woda 2023

Kolejna edycja programu “Moja Woda”, 2023 wystartowała 3 sierpnia. Ponownie można składać wnioski i ubiegać się o 6000 zł dofinansowania na gromadzenie wody. Po ogromnym sukcesie poprzednich edycji, NFOŚiGW przeznaczył kolejną transzę budżetu na ten cel.

Główny cel programu Moja Woda 2023

Zadaniem tego innowacyjnego programu jest dbałość o nasze cenne zasoby wodne poprzez wzmocnienie retencji na terenach przylegających do domów jednorodzinnych. Program zakłada wykorzystanie deszczowej i topniejącej wody, co umożliwi osiągnięcie dwóch celów naraz: zwiększenia dostępności wody oraz ochronę środowiska.

Istotą tej strategii jest podniesienie odporności na niekorzystne skutki zmian klimatycznych oraz naturalne zagrożenia. Planujemy to osiągnąć poprzez politykę pro ekologiczną – to nasza droga do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie środowiska i gospodarki wodnej. Wdrażając zaawansowaną zielono-niebieską infrastrukturę, angażujemy się w tworzenie przyszłości, w której woda nie tylko służy nam, ale również chroni nas przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki temu programowi, gromadzenie deszczówki i topniejącego śniegu stanie się źródłem korzyści zarówno dla nas, jak i dla naszego pięknego środowiska.

Najważniejsze korzyści programu dla każdego z nas.

“Dofinansowanie” – to słowo, niejednego cieszy najbardziej. Można otrzymać 6000 zł co stanowi aż 80% kosztów kwalifikowanych. Muszę wspomnieć, że w poprzedniej edycji było to 5000 zł. W takim przypadku całkowity koszt inwestycji powinien wynieść 7500 zł, aby w pełni wykorzystać maksymalną kwotę dofinansowania.

Inwestując 1500 zł możemy sfinalizować odwodnienie posesji o wartości 7500 zł. Warto się pośpieszyć, ponieważ nowe wnioski wpływają bardzo szybko, co może wyczerpać przeznaczony budżet.

Moja Woda 2023 – na co można wydać pieniądze?

Program zachęca do różnorodnych sposobów wykorzystania opadowych oraz roztopowych wód z terenów nieprzepuszczalnych nieruchomości. Oto główne sposoby, w jakie można zastosować te wody:

 • Zbieranie z powierzchni nieprzepuszczalnych:
  • Z dachów, chodników, podjazdów można gromadzić wodę przy użyciu specjalnych systemów, takich jak łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe. Także przewody odprowadzające wody bez konieczności korzystania z rynien i rur spustowych.
 • Magazynowanie w zbiornikach:
  • Woda opadowa może być przechowywana w szczelnych zbiornikach, zarówno podziemnych, jak i naziemnych, o łącznej pojemności wynoszącej przynajmniej 2 m³.
 • Retencja w gruncie:
  • Możliwe jest zatrzymywanie wód opadowych i roztopowych w gruncie poprzez różne metody, takie jak: rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych. Wykorzystanie studni chłonnych, drenaży, skrzynki rozsączające oraz otwarte zbiorniki.
 • Zielone dachy:
  • Wprowadzenie warstwy drenażowej na dachach, zwanych zielonymi dachami, umożliwia retencjonowanie wód opadowych bez konieczności dodatkowych nakładów na nasadzenia.
 • Efektywne wykorzystanie zgromadzonych wód:
  • Retencjonowane wody opadowe i roztopowe mogą być aktywnie wykorzystywane w różnych celach. Przykładowo, poprzez pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody oraz inne instalacje, można zagospodarować te zasoby w istniejących lub nowo powstających zbiornikach w ramach inwestycji.

Zaawansowane technologie i różnorodne podejścia umożliwiają pełne wykorzystanie tych wód, co przyczynia się zarówno do oszczędności zasobów wodnych, jak i do ochrony środowiska.

Szczegółową listę produktów znajdziesz w moim artykule z poprzednich edycji programu: “Moja Woda”.

Gdzie składać wnioski w programie Moja Woda 2023?

Wnioski w formie elektronicznej lub papierowej należy składać do odpowiednich Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW.

Dane kontaktowe do poszczególnych WFOŚiGW:

Przykłady produktów na które otrzymasz dofinansowanie:

Zachęcam do przeczytania również poprzedniego artykułu, w którym odpowiadam na najczęściej pojawiające się pytania. MOJA WODA – najczęstsze pytania..

Rafał Mróz
Rafał Mróz

Cześć, jestem Rafał. Z branżą hydrauliczną jestem związany od ponad 15 lat. Wykonywałem wszelkiego rodzaju instalacje hydrauliczne w różnych obiektach: mieszkalnych i usługowych. Obecnie profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i doborem elementów domowych instalacji hydraulicznych. Autor artykułów w branżowym Magazynie Grupy SBS.

Artykuły: 51

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *