WT 2021 Warunki Techniczne – Najważniejsze Zmiany

Najważniejsze zmiany WT 2021

Od 2021 roku weszły w życie nowe, bardziej rygorystyczne niż dotychczas (WT 2017) standardy dotyczące WT 2021 – warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Aktualizacja przepisów wprowadzana co kilka lat ma na celu zmniejszenie zużycia energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych, jak i ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto zmiany dotyczą również zmniejszenia utraty ciepła budynków. Podsumowując, wszystkie nowo wybudowane budynki muszą być energooszczędne lub pasywne, dzięki czemu zmniejszy się ilość produkowanych szkodliwych gazów. W konsekwencji zmiany niosą zwiększenie kosztów budowy, ale i oszczędności w ich utrzymaniu. Jak to wygląda w praktyce? Co się zmieniło? Kogo dotyczy?


Warunki techniczne 2021 kogo obowiązują?

Nowe wytyczne warunków technicznych zabudowy dotyczą Inwestorów, którzy od 2021 roku:

  • otrzymali pozwolenie na budowę,
  • przeprowadzili modernizacji budynku,
  • rozbudowali budynek
  • każdy stworzony projekt na podstawie starych wytycznych, którego formalności nie zostały dopełnione do 30.12.2020 roku, będzie musiał być dostosowany do nowych warunków technicznych 2021.

Nowe przepisy obowiązują nie tylko nowo wybudowane budynki, ale także dotyczą również Inwestorów przeprowadzających modernizację czy rozbudowę budynku. Ważne jest to, że warunki techniczne 2021 nie obowiązują budynków, których wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przed 31.12.2020 roku. Nawet w przypadku otrzymania decyzji w 2021 roku.


Nowe Standardy WT 2021 – co oznaczają w praktyce?

W praktyce projekt domu będzie musiał spełnić bardziej rygorystyczne wymogi niż do tej pory. Przede wszystkim zmiany dotyczą energooszczędności budynku oraz utraty ciepła budynków. Sprawdź jak wybrać projekt domu? Modernizując lub rozbudowując dom, musimy spełnić określone warunki zawarte w wytycznych technicznych 2021.


Bardziej energooszczędne budynki

Zapotrzebowanie na energię budynku według warunków technicznych 2021 określa się, obliczając wartość wskaźnika EP. Współczynnik EP – oznacza roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w przeliczeniu na metr kwadratowy jego powierzchni. Został on zmniejszony z EP = 95 kWh/(m2 · rok) WT 2017 do EP = 70 kWh/(m2 · rok) WT 2021. Podana wartość wskaźnika jest maksymalna i nie może tej wartości przekroczyć. Wartość wskaźnika EP w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczy zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, mieszkania zbiorowego, czy budynków magazynowych, produkcyjnych i gospodarczych również oświetlenia. Im mniejsza wartość EP tym budynek jest bardziej energooszczędny.


Wzór obliczeniowej maksymalnej wartości EP

Maksymalną wartość wskaźnika EP obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem:
EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)]
gdzie:

EP – jest maksymalną wartością wskaźnika, który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną pierwotną energię do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia
EPH+W – oznacza cząstkową maksymalną wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
ΔEPC – jest cząstkową maksymalną wartością wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
ΔEPL – oznacza cząstkową maksymalną wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.


Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej:

Poniższa tabela prezentuje cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W [kWh/(m2 · rok)] na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i wentylacji.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej według WT 2021

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia:

Tabela poniżej przedstawia cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2 · rok)]

Energia pierwotna na potrzeby chłodzenia budynku według aktualnych warunków technicznych.

Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2]
Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2]
Jeśli budynek nie posiada instalacji chłodzenia ΔEPC = 0 kWh/(m2 · rok).


Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia

W poniższej tabeli zawarto maksymalne wartości współczynnika ΔEPL do oświetlenia [kWh/(m2 · rok)] w ciągu roku t0[h/rok]

Zapotrzebowanie na oświetlenie - WT 2021

Podsumowując tabelę, w przypadku domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oświetlenie nie wlicza się do maksymalnego zapotrzebowania na energię pierwotną. Natomiast w pozostałych przypadkach, wartość współczynnika ΔEPL zależy od czasu działania oświetlenia.


WT 2021 lepsza izolacja cieplna

W celu zwiększenia energooszczędności, budynki muszą mieć też dobrą izolację cieplną. Dzięki temu, zapotrzebowanie na energie domu się zmniejszy. Dlatego budynki muszą przestrzegać bardziej rygorystycznych norm dotyczących izolacji cieplnej, niż dotychczas. Współczynnik U określa przepuszczalność cieplną przegród budowlanych, a także drzwi, okien, stropów i dachów. Im niższa jest wartość współczynnika U, tym lepsza izolacja.


Izolacja cieplna przegród

Poszczególne maksymalne wartości wskaźnika przenikania ciepła UC(max) [W/(m2· K)] dla wszystkich rodzajów budynków znajdują się w tabeli poniżej.

 

Izolacja cieplna przegród - tabela
ti – temperatura ogrzewanego pomieszczenia

Tabela poniżej przedstawia maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U drzwi zewnętrznych, drzwi balkonowych i okien.

Izolacja cieplna okien i drzwi - tabela warunki techniczne 2021

Jak zmniejszyć zużycie energii w domu modernizowanym, aby spełnić wymogi WT 2021?

  • Zainstalowanie energooszczędnego systemu ogrzewania domu.
  • Zwiększenie izolacji cieplnej budynku.
  • Zainstalowanie źródeł energii odnawialnej. (Do najpopularniejszych należą instalacje fotowoltaiczne).

Podsumowanie zmian WT 2021

Rok 2021 przyniósł zmiany w warunkach technicznych WT 2021 budynków i ich usytuowania. Nowe przepisy wprowadzane są co kilka lat. Bez wątpienia celem ich jest zmniejszenie zużycia energii dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych, jak i ekologicznych źródeł ciepła. Ponadto nowe WT dotyczą również zmniejszenia utraty ciepła budynków. Podsumowując, wszystkie nowo wybudowane budynki muszą być energooszczędne lub pasywne, dzięki czemu zmniejszy się ilość produkowanych szkodliwych gazów.

INNI CZYTALI RÓWNIEŻ:


Rafał Mróz
Rafał Mróz

Cześć, jestem Rafał. Z branżą hydrauliczną jestem związany od ponad 15 lat. Wykonywałem wszelkiego rodzaju instalacje hydrauliczne w różnych obiektach: mieszkalnych i usługowych. Obecnie profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i doborem elementów domowych instalacji hydraulicznych. Autor artykułów w branżowym Magazynie Grupy SBS.

Artykuły: 52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *