Formularz Doboru Kotła Gazowego

Powierzchnia użytkowa domu: 35 m2
Zapotrzebowanie: 20 W/m2
W nowo projektowanym domu znajdziesz ta wartość w swoim projekcie domu. Dla domów modernizowanych musisz przyjąć jakąś wartość. Dom pasywny 20-30 W/m2, Dom energooszczędny 40-60 W/m2, Dom tradycyjny 80-100 W/m2, Dom nieocieplony 100-150 W/m2.
Miejsce potrzebne na zasobnik wody użytkowej to kwadratowa powierzchnia podłogi o wymiarach w przybliżeniu 70x70 cm.
Wpisz ile osób mieszka lub będzie mieszkało w domu.

Przykładowa oferta

Oferta dla Michała, była trzecią jaką przygotowałem w ramach tego formularza.

Pierwszą, która została zrealizowana.

Michał zdecydował się na kocioł marki Viessmann z zasobnikiem 120 litrów.

Pozostałe elementy instalacji zakupi po konsultacji ze swoim instalatorem.