REKUPERACJA

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Tradycyjna wentylacja działa na zasadzie zasysania powietrza przez kominy. Wentylacją mechaniczną steruje urządzenie zwana rekuperatonem.

W skład systemu rekuperacji wchodzą:

  • Rekuperator – (centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła) urządzenie służące do wymiany powietrza w budynku z funkcją odzysku ciepła oraz  filtracji powietrza.
  • Przewody instalacyjne – wykonane z elastycznych rur stalowych lub tworzyw sztucznych. Służą do transportu powietrza.
    • przewód czerpny – przesyła świeże powietrze z zewnątrz budynku do centrali,
    • przewód wyrzutowy – jest zlokalizowany pomiędzy jednostką a wyrzutem na zewnątrz,
    • przewody nawiewne – to elementy instalacji od centrali wentylacyjnej do elementów nawiewnych w pomieszczeniach takich jak pokoje, sypialnia ,salon.
    • przewody wywiewne – transportują powietrze z pomieszczeń o takich jak: kuchnia, łazienka, garderoba, do centrali.