Strefy przemarzania gruntu

Strefy przemarzania gruntu

W Polsce występują 4 strefy przemarzania gruntu

Strefy przemarzania gruntu

Strefa I

0,8 m

Strefa II

1,0 m

Strefa III

1,2 m

Strefa IV

1,4 m

W zależności od lokalizacji w której mieszkamy głębokość przyłączy wodno – kanalizacyjnych powinny się znajdować pod strefą przemarzania gruntu.