Moje Ciepło 2022 Dotacja Na Pompę Ciepła Do Nowego Domu

moje ciepło 2022

Do tej pory dotację na zakup i montaż pompy ciepła można było uzyskać z programu „Czyste Powietrze”. Dotację można jednak uzyskać wyłącznie na wymianę źródła ciepła. Więcej informacji na temat tego dofinansowania przeczytasz w moim artykule: Program „Czyste Powietrze” dofinansowanie rządowe. Natomiast program Moje Ciepło 2022 z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przeznaczony na zakup i montaż pompy ciepła w nowo budowanych domach.

Nowe dofinansowanie – Moje Ciepło 2022

26 października 2021 roku Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego zatwierdził finansowanie ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę. W ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego przeznaczone zostanie ok. 8,1 mld zł na finansowanie programów: Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Kogeneracja dla Ciepłownictwa, Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne, Digitalizacja sieci ciepłowniczych, Wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci – program dla OSD, Moje Ciepło.

Moje Ciepło 2022, kiedy start dotacji?

Nabór wniosków do programu moje ciepło odbywa się w trybie ciągłym w terminie od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 .

Ile pieniędzy można dostać w ramach dotacji „Moje Ciepło 2022”?

Według założeń nowego programu NFOŚiGW bezzwrotna dotacja będzie wynosić od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych projektu. Na inwestycję w ekologiczne źródło ciepła, jakim jest gruntowa pompa ciepła, będzie można uzyskać nawet 21 tysięcy zł dofinansowania. Natomiast w przypadku powietrznej pompy ciepła do 7 tysięcy zł. Budżet programu wynosi 600 mln zł.

Moje ciepło dla kogo i na co — warunki dofinansowania

Dofinansowanie przeznaczone będzie dla osób fizycznych na zakup i montaż pomp ciepła (powietrzne, wodne, gruntowe) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie, nowe budynki mieszkalne będą musiały spełniać bardziej rygorystyczne kryteria, niż te, które określają warunki techniczne z 2021 (WT2021).

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” są właściciele lub współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych. Rozpoczęcie naboru 29.04.2022 r. Natomiast okres kwalifikowalności od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Bardzo ważnym warunkiem uzyskania dofinansowania na pompę ciepła jest podwyższony standard energetyczny budynku. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby wentylacji, ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej nie może przekroczyć 63 kWh (na metr kw. powierzchni budynku w ciągu roku) dla wniosków złożonych w 2022 roku. W kolejnych latach funkcjonowania programu 55 kWh.

Ważne jest również, że zakupione urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24
miesięcy przed ich montażem.


Rafał Mróz
Rafał Mróz

Cześć, jestem Rafał. Z branżą hydrauliczną jestem związany od ponad 15 lat. Wykonywałem wszelkiego rodzaju instalacje hydrauliczne w różnych obiektach: mieszkalnych i usługowych. Obecnie profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i doborem elementów domowych instalacji hydraulicznych. Autor artykułów w branżowym Magazynie Grupy SBS.

Artykuły: 52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *