Formalności Przed Budową Domu Krok Po Kroku

Niezbędne formalności przed budową domu

Przed rozpoczęciem budowy wymarzonego domu czeka Cię szereg formalności. Pierwszym krokiem jest zakup działki budowlanej, na której stanie Twój wymarzony dom. Umowa zakupu musi mieć formę aktu notarialnego. Jest to dokument konieczny do zgłoszenia budowy domu. Warto jeszcze przed zakupem sprawdzić, czy interesującą Cię nieruchomość obejmuję MPZPMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo zwróć uwagę na MPZP działek sąsiednich. Przeczytaj, co musisz wiedzieć przed zakupem działki budowlanej. W tym artykule znajdziesz niezbędne formalności przed budową domu krok po kroku.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – formalności przed budową domu.


Ważne jest, aby MPZP sprawdzić przed wyborem projektu. Dzięki temu unikniesz rozczarowań, a nawet dodatkowych kosztów. Może się okazać, że na posiadanej działce nie będziesz mógł/a wybudować domu dokładnie takiego, jaki sobie wymarzyłeś/aś. Aby sprawdzić, czy Twoją działkę obejmuje MPZP, musisz udać się do miejscowego Urzędu GminyWydziału Architektonicznego. (Aby to sprawdzić, nie musisz być właścicielem działki). Koniecznie sprawdź:

 • Czy Twoja działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (i sąsiednie działki)?
 • Czy są narzucone warunki sposobu zagospodarowania działki i zabudowy? (na przykład: wielkość domu, szczegóły wyglądu czy jego usytuowanie na działce)

Będąc w urzędzie zamów wypis i wyrys z MPZP. Jest to pierwszy niezbędny dokument do uzyskania pozwolenia na budowę domu. W sytuacji, gdy Twoja działka nie jest objęta MPZP złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.


Gdy nie ma MPZP – Warunki zabudowy (WZ).


Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) składamy w odpowiednim urzędzie gminy. Wniosek kierujemy do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Wzór wniosku zazwyczaj znajduje się na stronach internetowych urzędów gmin, miast. Dokument ten składa się z dwóch części: opisowej i rysunkowej.

Musisz podać min:

 • parametry dotyczące wielkości planowanej zabudowy,
 • parametry wysokościowe w przekroju oraz
 • usytuowanie domu na działce,
 • należy również określić zapotrzebowanie budynku na media,
 • sposób odprowadzania ścieków, oraz
 • inne potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej.

Aby złożyć taki wniosek, nie musisz być właścicielem działki. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć kopię mapy zasadniczej bądź katastralnej obejmującej teren działki oraz minimum 50 m obszar wokół niej (skala mapy 1:500 lub 1:1000). Mapę zamówisz w ośrodku dokumentacji geodezyjnej lub w wydziale geodezji starostwa. Do wniosku należy dołączyć również wyrys i wypis z ewidencji gruntów.

Nie zwlekaj z wnioskiem. Urząd ma czas aż 2 miesięcy na wydanie decyzji. W wydanej decyzji znajdziesz informacje dotyczące m.in. procent działki, jaki może zajmować budynek, możliwej wysokości planowanego domu, sposób odprowadzenia ścieków, doprowadzenie wody i energii elektrycznej.

Uwaga!

Urząd może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy, musisz spełnić następujące warunki:

 • dostęp do drogi publicznej z działki (może być także pośredni przez drogę prywatną)
 • teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną
 • uzbrojenie działki lub projekt uzbrojenia
 • posesja nie jest objęta ochroną konserwatorską

W sytuacji niespełnienia któregoś z wymienionych powyżej warunków możemy się spotkać z odmową wydania decyzji.


Jak uzyskać zgodę na dostawę mediów?


Aby uzyskać dokumentację warunków technicznych przyłącza mediów (prąd, gaz, woda i kanalizacja) należy złożyć wniosek w zakładzie gazowym, elektrycznym oraz wodno-kanalizacyjnym. Dokumenty wydawane są zazwyczaj od ręki, a ich koszt to około 150 zł.


Mapa do celów projektowych.


Następnym krokiem wśród formalności przed budową domu jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Należy ją sporządzić jeszcze przed wyborem projektu. Taka mapa zawiera wytyczne z MPZP lub WZ. Mapę wykona geodeta.


Co zrobić, gdy posiadamy działkę rolną, na której chcemy wybudować dom?


Jeśli działka, na której chcemy wybudować dom, oznaczona jest w MPZP lub WZ jako działka budowlana, a dotychczas użytkowana była do produkcji rolnej, może być konieczne jej tzw. odrolnienie. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek do prezydenta miasta lub starosty. Pamiętaj, by do wniosku dołączyć projekt zagospodarowania obszaru działki.


A co jeśli nie ma zjazdu na działkę?


W przypadku gdy jesteś posiadaczem działki graniczącej z drogą krajową bądź wojewódzką, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na wjazd na działkę. Wniosek trzeba złożyć do zarządcy drogi, wraz z kompletem dokumentów:

 • mapa zagospodarowania działki – wraz z koncepcją usytuowania zjazdu;
 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem działki.

Czy opinia geotechniczna jest niezbędna?


Analiza geotechniczna nie jest dokumentem niezbędnym do budowy domu. Warto jednak ją wykonać. Może okazać się bardzo pomocna przy projektowaniu domu.


Dodatkowe formalności przed budową domu.


W niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że będziemy potrzebować jeszcze innych dodatkowych dokumentów, ustaleń. Na przykład, gdy nasza działka znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub budowa domu może wpłynąć na gospodarkę wodną.


Czas na wybór projektu.


Wybór projektu jest nie lada wyzwaniem. W ofercie mamy mnóstwo projektów gotowych. A może jednak zdecydujesz się na projekt indywidualny? O zaletach i wadach zarówno projektu z katalogu, jak i projektu na zamówienie, a także dużo więcej informacji na temat projektu domu znajdziesz w moim poprzednim wpisie.

Przy wyborze projektu gotowego miej na uwadze ogólne przepisy dotyczące zabudowy na działce – ściana z oknami 4 metry od granicy działki oraz 3 metry ściana bez okien. Pamiętaj także o parametrach narzuconych w miejscowym plamie zagospodarowania przestrzennego bądź warunkach zabudowy.

Jeśli wybrałeś/aś już projekt czas na jego adaptację. Każdy projekt musi być adaptowany do wybranej działki. Adaptacji dokonuje architekt. Dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia adaptacji projektu: dokumentację projektu gotowego, warunki techniczne przyłączy, mapa do celów projektowych, wyrys z MPZP lub WZ. W tym momencie można dokonać ewentualnych zmian w projekcie. Będzie się to jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.


Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę? Niezbędne formalności przed budową domu.


Budowę domu można rozpocząć, zgłaszając budowę lub uzyskując pozwolenie na budowę. Zgłoszenie budowy domu jest możliwe w sytuacji, w której nie występują inne strony postępowania administracyjnego poza inwestorem. Budowę domu można rozpocząć już po 21 dniach od zgłoszenia. Jeżeli oczywiście nie spotkamy się ze sprzeciwem ze strony prezydenta bądź starosty. Natomiast brak odpowiedzi uznawany jest za zgodę na budowę.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami. Niezbędne jest dołączenie takich dokumentów jak:

 • projekt budowlany w czterech egzemplarzach z opiniami i pozwoleniami,
 • zaświadczenia izby samorządu zawodowego oraz kopię uprawnień, że projektanci posiadają odpowiednie zezwolenia,
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy (tylko jeśli nie ma MPZP),
 • opcjonalnie potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę powinna trwać miesiąc. W niektórych przypadkach może to być wydłużone do 2 miesięcy. Ważne jest, aby rozpocząć budowę w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia. Nie należy robić dłuższych przerw w budowie niż 3 lata. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, niezbędne będzie ponowne uzyskanie pozwolenia.


Tablica informacyjna i dziennik budowy. Niezbędne do spełnienia formalności podczas budowy domu

Dziennik budowy – formalności przed budową domu.


W dziennik budowy powinniśmy się zaopatrzyć po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy. Odbierasz z urzędu 2 egzemplarze projektu budowlanego i zaopatrujesz się w dziennik budowy, którego prowadzenie jest niezbędne i wymagane przez prawo budowlane.

Dziennik budowy prowadzony jest przez kierownika budowy. Warto jednak kontrolować postęp prowadzenia dziennika. To może być jeden z dowodów, gdy trafi Ci się nierzetelna firma wykonawcza. Kierownik budowy odpowiada również za sporządzenie:

 • wytyczenia budynku na działce przez geodetę,
 • planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • przejęcia protokołem terenu budowy od inwestora,
 • zabezpieczenia placu budowy.

Kierownik budowy to nie jedyny kierownik, jaki powinien kontrolować naszą budowę. Prawo budowlane wymaga obecności kierowników robót sanitarnych i elektrycznych.


Podsumowanie formalności przed budową domu.

Zadziwiająco tego dużo… Prawda? I nie załatwisz tego w jeden wieczór… Formalności przed budową domu jest mnóstwo. Zaczynając od decyzji między zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę, aż do wbicia pierwszego szpadla minie od kilku tygodni do kilku miesięcy. Życzę dużo wytrwałości. Zapraszam również do dzielenia się w komentarzach, jak to u Ciebie było z dopełnieniem formalności podczas budowy Twojego domu. Może masz jakąś dobrą radę jak przejść przez te formalności jak najszybciej?

INNI CZYTALI RÓWNIEŻ:

Rafał Mróz
Rafał Mróz

Cześć, jestem Rafał. Z branżą hydrauliczną jestem związany od ponad 15 lat. Wykonywałem wszelkiego rodzaju instalacje hydrauliczne w różnych obiektach: mieszkalnych i usługowych. Obecnie profesjonalnie zajmuje się sprzedażą i doborem elementów domowych instalacji hydraulicznych. Autor artykułów w branżowym Magazynie Grupy SBS.

Artykuły: 52

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *